พิธี ไหว ศาล พระภูมิ

พระภูมิเจ้าที่ กับบริบทความเชื่อที่มีในสังคมไทย. ในวันที่ 24 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนสหศาสตร์. การไหว้เจ้าที่เจ้าทางแบบถูกต้อง. สิ่งที่ต้องใช้ในพิธีตั้งศาลพระภูมิ :: lalada @ Hunsa I-AM. การตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ | ครูบ้านนอกดอทคอม. ชุดศาลพระภูมิ-เจ้าที่