ปลูกฝี ทารก เป น หนอง

เด็กสองเดือนถึงสามเดือน - บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน. เด็กสองเดือนถึงสามเดือน - บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน. PANTIP.COM : N8475349 ทำไมลูกเรามีฝีที่แขนแล้วล่ะ อายุเพิ่ง 1 เดือน. PANTIP.COM : N8475349 ทำไมลูกเรามีฝีที่แขนแล้วล่ะ อายุเพิ่ง 1 เดือน. ฝีที่แขนน้องแตกเอง จะเป็นไรไหมค่ะ หรือว่าเป็นปกติของปลูกฝี. โรคผิวหนัง