กฎหมายแรงงาน ลาออก

เจาะลึก จัดเต็มกับ 40 ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและ. ลูกจ้างต้องรู้ แนวทางจัดการกับภาษีเงินได้เมื่อถูกเลิกจ้าง/ลาออก. สปส.ชงสนช.ยึดกฎหมายเดิม 'ลูกจ้างลาออก'รับเงินชดเชย. เกาะติดกฎหมายแรงงาน และบทวิเคราะห์. ผลการดำเนินงาน 1 ปี กระทรวงแรงงาน (30 ธันวาคม 2551 - 30 ธันวาคม 2552. การเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว (พม่า ลาว กัมพูชา) - JDCS